Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI

Alokacja w naborze z dnia 29.08.2023 została wyczerpana, prosimy ozaprzestanie składania fiszek.


W związku z uwolnieniem środków, 29 sierpnia br.o godz. 8:00:00 w projekcie pt. Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI. (fiszka OSI) rozpocznie się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.  Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 300 000 zł (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim na terenie OSI. (wg Regulaminu naboru)

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI. (fiszka OSI) z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 15.10.2023.


Lista fiszek, które zmieściły się w alokacji w naborze 04.07.2023 znajduje się TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki zgodnie z wytycznymi RPO WSL – WUP dotyczącymi zasad prowadzenia przez Operatora naboru w trybie ciągłym w ramach PSF. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku. www.superrolex.co

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2023 Regulaminem naboru do projektu przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI (fiszka OSI)” z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023.


Informujemy, iż w naborze 04.07.2023 została wyczerpana alokacja w projekcie „Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorstw OSI”. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek.


W związku z uwolnieniem środków, 4 lipca br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI (fiszka OSI) rozpocznie się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.  Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 400 000 zł (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim na terenie miast OSI (wg Regulaminu naboru)

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI (fiszka OSI)” z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2023 Regulaminem naboru do projektu przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 30.05.2023 – LINK do listy fiszek


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 30.05.2023.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 05.06.2023)

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora do 07.06.2023.


W związku z uwolnieniem środków, 30 maja br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI (fiszka OSI) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.  Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 1 500 000 zł.

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim na terenie miast OSI (wg Regulaminu naboru)

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023.


Publikujemy ostateczną listę w naborze 25.04.2023 link do listy fiszek


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 25.04.2023.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 02.05.2023)

Na liście fiszek nie zostały uwzględnione fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie.

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora do 08.05.2023.


Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” (oznaczonym jako OSIwznowiony zostanie nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych:

25-28 kwietnia 2023: alokacja 1 500 000 PLN

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI

Rozpoczęcie naboru – godzina 8:00:00.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” muszą zostać zakończone do dnia 31.08.2023.


Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” muszą zostać zakończone do dnia 31.08.2023.


Lista fiszek, które zmieściły się w alokacji w naborze 21.02.2023 znajduje się TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki zgodnie z wytycznymi RPO WSL – WUP dotyczącymi zasad prowadzenia przez Operatora naboru w trybie ciągłym w ramach PSF. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Zgodnie z decyzją IP RPO WUP poprawnie złożone fiszki Przedsiębiorców, które nie zostały złożone z powodu braku reakcji systemu ePUAP zostaną uznane.

Warunkiem uznania przez Operatora przedmiotowych fiszek jest wyłącznie złożenie przez danego Przedsiębiorcę odwołania, w którym bezsprzecznie udowodniona zostanie przez przedmiotowego Przedsiębiorcę nieskuteczna próba złożenia do danego Operatora fiszki w okresie występowania problemów w funkcjonowaniu platformy ePUAP tj. 21.02.2023 r.


Informujemy, iż w naborze 21.02.2023 została wyczerpana alokacja w projekcie „Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorstw OSI”. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek.


W związku z uwolnieniem środków finansowych, 21 lutego br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” (oznaczonym jako OSI) rozpocznie się ciągły nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. Kwota alokacji: 2 900 000 PLN.

Ostateczny termin zakonczenia usług rozwojowych: 31.08.2023.


Aktualny harmonogram naborów w 2023 dostępny jest na TUTAJ


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 19.07.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 29.07.2022)


Informujemy, iż 19.07.2022 została wyczerpana alokacja w projekcie „Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorstw OSI”.

W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 19.07.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 25.07.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 19.07.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 27.07.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 21.06.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 30.06.2022)

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 04.07.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 21.06.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 23.06.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 21.06.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 27.06.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 24.05.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 02.06.2022)

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 06.06.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 24.05.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 27.05.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 24.05.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora, tj. do 31.05.2022.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 31.05.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 26.04.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 04.05.2022)

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 06.05.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 26.04.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 28.04.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 26.04.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 02.05.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 29.03.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 07.04.2022)

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 11.04.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 29.03.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 01.04.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 29.03.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 05.04.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Informujemy, iż w naborze 29.03.2022 została wyczerpana alokacja w projekcie „Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorstw OSI”. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek.


Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” muszą zostać zakończone do dnia 31.03.2023r.


Informujemy, iż dokumenty wysyłane do Biura Projektu jako przesyłka „za pobraniem” nie zostaną odebrane.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 01.03.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 16.03.2021. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Uwaga – skorygowana Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 07.03.2022)


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 01.03.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 07.03.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 01.03.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 09.03.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Informujemy, iż w naborze 01.03.2022 została wyczerpana alokacja w projekcie „Podmiotowy system finansowania dla przedsiebiorst OSI”. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 01.02.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 16.02.2021. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 01.02.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 07.02.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 01.02.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 09.02.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 18.01.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ

Żadna fiszka z listy rezerwowej nie zmieściła się w kwocie 110 % alokacji tj. 1 100 000 PLN.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 18.01.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 21.01.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 18.01.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 25.01.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Informacja nt. planowanego wznowienia naborów PSF w 2022 r. dostępna jest na stronie WUP – link do informacji


Harmonogram naborów na 2022 dostępny jest TUTAJ


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 09.11.2021. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 24.11.2021. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 09.11.2021.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 16.11.2021)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 09.11.2021 przed godz. 10.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 18.11.2021. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


W związku z wygaszaniem platformy SEKAP – od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP
do Urzędów
. Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF – z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r. anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek
w ramach PSF. 
Przedmiotowe nabory zostaną przeniesione na rok 2022.

Równocześnie informujemy, że nabory fiszek w ramach PSF – oparte o platformę ePUAP –  zostaną przywrócone z dniem 03.01.2022 r. Harmonogram naborów PSF na rok 2022 musi zostać przygotowany i zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 01.12.2021 r.


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podejścia do tematu uwzględnia / nieuwzględniania podatku VAT w umowach wsparcia oraz Kartach usług, WUP Katowice opracował Instrukcję w tym zakresie. Instrukcja ma charakter pomocniczy dla Usługodawców przy opracowaniu Kart usług. Instrukcja dostępna jest TUTAJ


Informujemy, że w wyniku zwiększenia kwoty środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI”, wznowiony zostaje nabór fiszek. Termin naborów oraz alokacja to: 9–11 listopada br. godz. 10:00 – 1 000 000 PLN (dla mikroprzedsiębiorców); 7–10 grudnia br. godz. 10:00 – 1 000 000 PLN (dla wszystkich MŚP).

Link do aktualnego harmonogramu naborów w projektach PSF znajduje się na stronie WUP 


Ostateczna lista fiszek w ramach naboru z dnia 05.05.2021 dostępna jest TUTAJ

Inforumejmy, iż wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski zmieściły się w alokacji złożyli wnioski, dlatego żaden wniosek z listy rezerwowej nie mógł zostac uwzględniony.


Podstawowa lista fiszek w naborze 05.05.2021 dostępna  jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 12.05.2021 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Uprzejmie informujemy, iż została przekroczona alokacja, prosimy o zaprzestanie wysyłania fiszek.

W najbliższych dniach zostanie opublikowana lista fiszek, które mieszczą się w alokacji. 

Dokumenty Przedsiębiorcy bedą zobowiązani złożyć w ciagu 2 dni od opublikowania listy fiszek do Biura Projektu w Zabrzu przy ul. Stalmacha 20.

(06.05.2021, g. 10.40)


Uprzejmie informujemy, iż w projekcie Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI dnia 05.05.2021 o godz. 8.00 zostaje wznowiony nabór w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. Kwota środków wynosi 661 000 PLN.

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej należy dostarczyć w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek pocztą, kurierem lub osobiście na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 9.00 – 17.00


Wytyczne dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie LINK do wytycznych


Informujemy, iż 31.07.2020 wraz z fiszką nr UPP 3364574 (czas doręczenia 2020-07-31T14:03:26) została wyczerpana alokacja w projekcie Podmiotowy System Finansowania Finansowania dla przedsiębiorstw OSI (pomoc de minimis). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.


Wytyczne IP RPO WSL – WUP dotyczące zasad prowadzenia przez Operatora naboru w trybie ciągłym w ramach PSF znajduja się TUTAJ


Pragniemy poinformować zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, iż od 1.06.2020 w projekcie mogą brać udział pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, którzy prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI. Nabór fiszek rozpoczyna się 1 czerwca 2020, 8.00 h. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać w ciągu 2 dni od daty złożenia fiszki przesłać pocztą/kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze


Lista miast wchodzących w skład OSI znajduje się TUTAJ, miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WSL program rewitalizacji.
 

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania


Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w Bazie Usług Rozwojowych. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków. Czytaj więcej

instrukcja_wypelniania_Karty_Uslugi_zdalnej.pdf

wytyczne_dotyczace_uslugi_zdalnej.pdf


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że od 16 marca do odwołania Biuro Projektu i Punkty Obsługi Przedsiębiorcy będą nieczynne.

W sprawie podpisania umów o dofinansowanie i w innych pilnych sprawach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, dr Piotrem Kurnickim pod nr tel. 501 70 98 98, dotacje@dr-kurnicki.eu


Operator projektu prowadzi nabór ciągły.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż od dnia 31 marca 2020 roku fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostępna jest TUTAJ


Aktualny harmonogram naboru Fiszek PSF znajduje się TUTAJ Zmiany dotyczą alokacji na rundę oraz liczby rund naborów. Harmonogram ma zastosowane od wtorku 15.10.2019 r.


Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uwaga___podzial_godzin_naboru_fiszek_wnioskow_o_dofinansowanie_uslug_rozwojowych_20190627


Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane są w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.

W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna jest wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.

Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji.

W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy:

  1.  Fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru tj. od godziny 8.00.

WAŻNE !

Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboruFiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

  1. Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej do Operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia elektronicznego złożenia fiszki.

Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

WAŻNE ! 

W przypadku nie dostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do Operatora, w przeciągu 2 dni roboczych od daty elektronicznego złożenia fiszki, która została złożona przed wyczerpaniem alokacji, Operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Projekt „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i
ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa

Skip to content